Асинхронни електродвигатели- клас на ефективност IE2- Seipee, Italy

Асинхронни електродвигатели- клас на ефективност IE2- Seipee, Italy

Асинхронни електродвигатели- клас на ефективност IE2- Seipee, Italy

Турбо-С ЕООД е дистрибутор на висококачествени асинхронни трифазни електродвигатели на италианския производител Seipee, Italy за общо предназначение в индустрията.
Класификация и производителност на моторите е в съответствие с: IEC 60034-1.
Варианти на изпълнение: B3, B5, B35, B14, B34Изтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.