Вакуум помпи- с воден пръстен- Турбо-С ЕООД

Вакуум помпи- с воден пръстен- Турбо-С ЕООД

Вакуум помпи с воден пръстен серия ВП, българско производство Турбо-С ЕООД, гр Видин.

Приложение: Вакуум помпите с воден пръстен тип ВП се използват се за обезвъздушаване на инсталации преди пускането им в действие, за създаване на вакуум в различни апаратури и др.
Предлагаме едностъпални вакуум помпи и един модел двустъпална вакуум помпа.

Макс дебит : 60 л/сек ( 216 м3/час)
Макс. температура на водата: 25 °С
Макс. темперарура на водата на водния пръстен: 15°С.
Материал за изработка- сив чугун.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.