Едностъпални помпи EN 733,модел CA-CAX, Pentax, It.

Едностъпални помпи EN 733,модел CA-CAX, Pentax, It.

Едностъпални помпи, модел CA-CAX,
Pentax, It.
Центробежните помпи с гол вал, на лагерно тяло, конструирани по стандартите EN 733 се използват широко във водоснабдяването, напояването и противопожарните системи.
Помпите са оборудвани с механично уплътнение и чугунено работно колело в стандартна конфигурация; при поискване те се предлагат с набивка и колело от неръждаема стомана AISI 316.

Във версията "..X" всички части в контакт с течност са направени от неръждаема стомана AISI 316.
Помпите са стандартно доставени с противофланцов комплект.

Предлага се във варианти: като помпа с лагерно тяло без двигател, както куплирана към високоефективен двигател, съгласно изисквания на клиента.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.