Моноблок едностъпални помпи- българско производство- Турбо-С ЕООД

Моноблок едностъпални помпи- българско производство- Турбо-С ЕООД

Макс. дебит до : от 2 л/сек до 55 л/сек
Макс. общ напор до: 85 метра воден стълб
Температурен обхват: до + 80°С
Уплътнение на вала: салникова набивка
Материали на основните детайли- чугун
Помпи директно от производителя; резервни части на склад

Приложение на моноблок помпите серия ЕМ: за напояване, отводняване, водоснабдяване, в промишлеността и селското стопанство; миещи системи, ТЕЦ, ВЕЦ

Означение: 6E20M
6 – номинален дебит (литра/сек);
E – центробежна едностъпална помпа ;
20 –общ напор (метра) ;
M – близкокуплирана версия, тип Моноблок ;
A – помпа с подрязано работно колело ;Изтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.