Хоризонтални многостъпални помпи MT – производство Турбо-С ЕООД, Видин

Хоризонтални многостъпални помпи MT – производство Турбо-С ЕООД, Видин

Хоризонтални многостъпални (секционни ) помпи МТ са монтирани на обща метална рама с двигателя.
Присъединяване - чрез еластичен палцев съединител или еластичен GTB ( Италия.)
Уплътнение на вала- салникова набивка / механично уплътнение при запитване.
Материал на основните детайли- сив чугун 20.
Помпи директно от производителя!
Резервни части налични на склад.

Максимален дебит до : от 2 л/сек до 30 л/сек ( 108 м3/час)
Максимален общ напор до: 330 метра воден стълб (8 бара)
Температурен обхват: до + 80°С

Вариант на изпълнение -тип МП- многостъпални питателни помпи, за температура на водата до +120°С

Вариант на изпълнение -тип МС- самозасмукващи многостъпални помпи, със вградено самозасмукващо стъпало.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.