Хоризонтални многостъпални помпи, модел AMSH/ 4AMSH – Pentax, It

Хоризонтални многостъпални помпи, модел AMSH/ 4AMSH – Pentax, It

Хоризонтални многостъпални помпи, модел AMSH/ 4AMSH - Pentax, It

Предлагаме хоризонтални многостъпални центробежни помпи от чугун, които гарантират високо налягане.
Подходящи за граждански и промишлени приложения; системи за налягане, пожарогасителни и миещи системи.

Вариант на изпълнение- само помпа, без двигател, или куплирани с високоефективни двигатели, по изискване на клиента.Изтегли каталога ни