Шламови помпи за мръсна вода, гъсти течности, тип Ш по БДС.

Шламови помпи за мръсна вода, гъсти течности, тип Ш по БДС.

Хоризонтални едностъпални помпи за шламови и шахтни води

Температурен обхват: до + 80°С;
Допустимо съдържание на абразивни частици:
до 1 % от обема, максималнен размер до 5 мм.
Максимална плътност на течността:
до1300 kg/m3
Химическа активност: pH=6,5-8,5
Помпите са за мръсна вода, неагресивни гъсти и кални течности, шламови и шахтни води.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.