Вакуум помпи с воден пръстен тип ВП, по БДС

Вакуум помпи с воден пръстен тип ВП, по БДС

Приложение на вакуум помпи с воден пръстен: използват се за обезвъздушаване на инсталации преди пускането им в действие, за създаване на вакуум в различни апаратури и др. Модел ВП са български помпи, изработени съгласно БДС.

Характеристики:

Максимален дебит : 60 л/сек ( 216 м3/час)
Максимален температура на водата: 25 °С
Максимална темперарура на водата на водния пръстен: до 15°С.

Материал за изработка- сив чугун. Работно колело- бронз , в зависимост от модела.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.