en

Потопяеми дренажни помпи серия F за отпадни води.

Потопяеми дренажни помпи серия F за отпадни води.

Потопяемите дренажни помпи серия F са подходящи за изпомпване на отпадни и кални води в строителството и индустриалния сектор, и приложими в битовия сектор за източване на наводнени помещения. Помпите се предлагат на стойка или на лапи за фиксиран монтаж.

В зависимост от модела се предлагат с маслен или двигател със суха камера, двойно механично уплътнение, вал от неръждаема стомана и вградена защита срещу прегряване.
Помпите са с едноканално отворено работно колело и със свободно преминаване от 30-40-50-60-65-75-80-100 мм.
Производител- HYDROPOMPE S.r.l, Италия.
Гаранционен и следгаранционен сервиз- Турбо-С ЕООД, гр Видин.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.