en

Дренажни помпи за чиста вода, с абразивни примеси, серия HYDRO.

Дренажни помпи за чиста вода, с абразивни примеси, серия HYDRO.

Потопяемите помпи от серията HYDRO са предназначени за изпомпване на чиста и замърсена вода, съдържаща твърди и абразивни частици. Подходящи за индустрията и за бита.
Ширината на отворите на решетката определя максималния размер на твърдите частици, които могат да преминават през помпата.
Помпите могат да бъдат използвани като преносими или във фиксирани инсталации с ел. табло и поплавък. Те имат високи енергетически показатели.
За по- тежки приложения износващите се хидравлични части на помпите са със специално гумено покритие.
Специална катодна защита срещу корозия- опция при отделни модели.

Производител- HYDROPOMPE S.r.l, Италия.
Гаранционен и следгаранционен сервиз- Турбо-С ЕООД, гр Видин.

Време за доставка на помпите- 5-7 раб дни, в случай, че няма складова наличност от даден модел.

Актуална ценова листа- в сектор Допълнителна инфрмация.Изтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.