Едностъпални български помпи, тип Е, по БДС- Турбо-С ЕООД

Едностъпални български помпи, тип Е, по БДС- Турбо-С ЕООД

Хоризонтални едностъпални, на лагерно тяло- тип Е, по БДС.

Използват се за напояване, отводняване, водоснабдяване, в промишлеността, строителството и селското стопанство; миещи системи, ТЕЦ, ВЕЦ.
Помпите покриват изискванията на ЕС за енергийна ефективност като се предлагат с двигатели с клас на ефективност IE3, отличаващи се с ниски експлоатационни разходи, или IE2 с честотен регулатор. Това гарантира дългосрочни икономически ползи за потребителите.

Вариант на изработка- само помпа без двигател или помпен агрегат, включващ помпа, куплирана чрез еластичен палцев съединител към двигател, поставени на обща метална рама.

Макс. дебит до : 120 л/сек (432 м3/час)
Макс. общ напор до: 80 метра воден стълб (8 бара)
Температурен обхват: до + 80°СИзтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.