Single- staged pumps ISO EN 733- manufacturer Turbo-S Ltd, Bulgaria

Single- staged pumps ISO EN 733- manufacturer Turbo-S Ltd, Bulgaria

А new model. Made in Bulgaria.
Horizontal centrifugal single stage pumps according to EN 733 are designed for the transport of water and other liquids clean from mechanical impurities and similar in viscosity and chemical activity to those of water;
The pump has dimensions according to EN 733;
Operating fluid temperature: -15 ° C to + 80 ° C;
Advantages: Easy to handle. The electric motor and the rotating part of the pump can be removed without removing the pump body from the pipeline system.
Materials: shaft 45; all parts of the pump - cast iron Sc 20; possibility of execution by other material - on request;
Shaft seal: sealing packing or mechanical seal;
Flanges: UNI EN1092-2;
El motor: three phase, 50 hz, 380 V, according to customer requirementsDownload the main catalog

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.