Вакуумные насосы с водяным кольцом- Turbo-S Ltd.

Вакуумные насосы с водяным кольцом- Turbo-S Ltd.

Вакуумные насосы с водяным кольцом серии VP

Применение: Вакуумные насосы с водяным кольцом типа VP используются для удаления воздуха, прежде чем вводить их в эксплуатацию, для создания вакуума в различном оборудовании и т. Д.
Мы предлагаем одноступенчатые вакуумные насосы и один двухступенчатый вакуумный насос.

Максимальный расход: 60 л / с (216 м3 / час)
Максимум температура воды: 25 ° C
Максимум температура воды водного кольца: 15 ° C

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.