Горизонтальные многоступенчатые насосы типа MT — производство Turbo-S Ltd.

Горизонтальные многоступенчатые насосы типа MT — производство Turbo-S Ltd.

Горизонтальные многоступенчатые насосы типа MT - производство Turbo-C Ltd.

Горизонтальные многоступенчатые насосы монтируются на общей металлической раме с двигателем.
Соединение - через гибкую муфту для поддонов.
Прокладка уплотнения вала.
Материал основных деталей - серый чугун.
Насосы прямо от производителя!
Запасные части доступны на складе.

Максимальный расход до: от 2 л / сек до 30 л / с (108 м3 / час)
Максимальная общая высота головы до: 330 метров водяного столба (8 баров)
Диапазон температур: до + 80 ° C

Вариант исполнения - многоступенчатые питающие насосы для температуры воды до + 120 ° С

Вариант исполнения - тип MC - самовсасывающие многоступенчатые насосы со встроенной ступенью самовсасывания.

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.