Одноступенчатые насосы- с электродвигателем и без него

Одноступенчатые насосы- с электродвигателем и без него

Рабочие пределы
Максимальный расход: до 120 л / с (430 м3 / час)
Максимальная общая головка: до 85 метров (8 бар)
Диапазон температур: до + 80 ° C

Заявка:
Орошение, дренаж, водоснабжение, промышленность и сельское хозяйство, системы противопожарной защиты, системы мойки, тепловые электростанции, гидроэлектростанции и т. Д.

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.