Помпи вертикални многостъпални от WAMA Pumps, It.

Помпи вертикални многостъпални от WAMA Pumps, It.

Wama pumps, It произвежда вертикални многостъпални помпи и потопяеми помпи от 1968 г. Помпите са с компактна структура, малък размер, ниско ниво на шум, високоефективни и лесни за поддръжка; изцяло от неръждаема стомана. Предлагат се с двигатели с клас на ефективност IE1; IE2 и IE3.

Произвидителят осигурява резервни части за помпите, сервиз в България- Турбо-С ЕООД, гр Видин.

Максимален дебит на предлаганите вертикални помпи- 20 лит/сек.
Максимален напор- до 260 метра.

Сертификат за качество ISO9001.
Време за доставка- 1-2 седмици от заявка в случай, че търсеният от Вас модел не е наличен на склад.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.