en

Вертикални многостъпални центробежни помпи- Pentax It.

Вертикални многостъпални центробежни помпи- Pentax It.

Вертикални многостъпални центробежни помпи- модел Ultra, Pentax It. Инлайн помпи.

Приложение- за изпомпване на течности без примеси; системи за налягане; напояване; транспортиране на питейна вода; пречистване на водата; хранително-вкусовата промишленост; отопление и климатизация; миещи системи.
Помпи с висока енергийна ефективност- MEI ≥ 0,70

Температура на транспортираната течност от -15°C до +120°C. Механично уплътнение. Материали на основните детайли : неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316.

Електродвигатели- IE3 клас на ефективност.
Сервизно обслужване- Турбо-С ЕООД.
Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.