Едностъпални помпи EN 733, производство на Турбо-С ЕООД.

Едностъпални помпи EN 733, производство на Турбо-С ЕООД.

Нов модел. Българско производство.

Хоризонталните центробежни едностъпални помпи по стандарт EN 733 са предназначени за транспортиране на вода и други течности, чисти от механически примеси и сходни по вискозитет и химическа активност с тези на водата ;
Помпата е с размери , съгласно EN 733;
Температура на работната течност: от -15 ° C до + 80 ° C ;
Предимства: Лесни за обслужване. Електродвигателя и въртящата се част на помпата могат да се демонтират, без да се демонтира тялото на помпата от тръбопровода система.
Материали: вал- стомана 45; всички детайли на помпата- чугун Сч 20; възможност за изпълнение от друг материал- при запитване ;
Уплътнение на вала: салникова набивка или механично уплътнение;
Фланци: UNI EN1092-2;
Ел двигател : трифазен, 50 hz, 380 V, според клиентски изискванияИзтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.