Еластични съединители и куплунзи за помпи, карета.

Еластични съединители и куплунзи за помпи, карета.

Турбо-С ЕООД е дистрибутор на Meccanica Couplings SRL- италиански производител на механични куплунги, стандартни и специални изпълнения, с високо качество и отлична цена.
Техническите спецификации са предложени в каталога на фирмата.

В допълнителната информация ще намерите съединителите, препоръчани от нас като подходящи за помпи и електродвигатели, в зависимост от диаметъра на вала. Тези съединители са надеждни и лесни за монтаж.

За правилен подбор на куплунг за всички приложения е необходимо да предоставите следната информация:
- вид на машината- електро или дизелов мотор, ;
- мощност и обороти;
- вид на задвижваната машина- помпа, генератор или друго;
- диаметър на вала, размери на шпонка- за задвижващата и за задвижваната част;

Изтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.