en

Електродвигатели асинхронни, високоефективни IE3, Seipee, It

Електродвигатели асинхронни, високоефективни IE3, Seipee, It

Турбо-С ЕООД е дистрибутор на висококачествени асинхронни трифазни електродвигатели на италианския производител Seipee, Italy за общо предназначение в индустрията.
Класификация и производителност на моторите е в съответствие с: IEC 60034-1.
Варианти на изпълнение: B3, B5, B35, B14, B34

Характеристики серия JM
Стандартизирани размери: IEC 56 ∼ IEC 160
Мощност: 0,09 kW ∼ 22 kW
Полюси: 2, 4, 6, 8
Материал на корпуса: тип JM 80...160-алуминиева сплав.
Клас на изолация: F
Режим на работа: S1
Температура на оклната среда ‐15 ÷ +40°C; до 1000 метра над морското равнище
Степен на защита: IP55 ; 50 HZ

Характеристики серия GM
Стандартизирани размери: IEC 160 ∼ IEC 450
Мощност: 4 kW ∼ 1000 kW
Полюси: 2,4,6,8
Материал на корпуса: тип GM 160...355- чугун
Клас на изолация: F
Режим на работа: S1
Температура на оклната среда -15 ÷ +40°C; до 1000 метра над морското равнище.
Степен на защита IP55 ; 50 HZ.
Защита на намотката срещу повишаване на температурата: биметални термични сонди и термистори като стандарт.




Изтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.