Моноблок хоризонтални центробежни помпи EN733, Pentax , It

Моноблок хоризонтални центробежни помпи EN733, Pentax , It

Моноблок едностъпални помпи , Pentax, It

Моноблок хоризонтални едностъпални помпи СМ, конструирани по стандартите EN 733; широко използвани за водоснабдяване, противопожарни системи, охлаждане, отопление, напояване, промишлени и селскостопански приложения;

Материал на корпус- чугун
Материал на работно колело- чугун, бронз, неръждаема стомана;
Уплътнение на вала- механично челно; набивка;
Температура на течността -10 ÷ +90 °C;
Енергоефективни помпи, двигатели;

Гаранционно и следгаранционно обслужване- Турбо-С ЕООДИзтегли каталога ни

Допълнителна информация

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.