en

Потопяеми многостъпални сондажни помпи.

Потопяеми многостъпални сондажни помпи.

Потопяеми помпи за чисти и леко замърсени води. Сондажни помпи.
Производител- F.B. Srl, Италия.

F.B. Srl е на пазара на потопяеми помпи и двигатели от 25 години, предлагайки на клиентите опит, професионализъм и висококачествени, надеждни продукти.

Предлаганата гама обхваща висококачествени италиански потопяеми помпи от 4 "до 12", налични в различни материали и потопяеми двигатели за чиста вода от 4 "до 10" .

Материали на основните детайли, в зависимост от модела на помпата:
- чугун 25 ;
- стомана AISI 304, AISI 316 ;
- бронз;

Предлагани модели помпи - 3" ; 4" ; 5" ; 6" ; 8" ; 10" ; 12 " .
Потопяема помпа 5"- моноблок.
Двигатели стандартни, NEMA стандарт:
-Пренавиваеми двигатели с водна основа- 6", 8", 10";
-Пренавиваеми двигатели с маслена основа- 4";
-Капсуловани двигатели- 4";
Табло за управление и контрол;
Резервни части за помпите;

Турбо-С ЕООД осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз- в производствената и сервизна база на фирмата в гр Видин.

Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.