Ремонт и рециклиране на помпи


Резервни части за български помпи по БДС и помпи, производство на други фирми!

Услуги

Производство на помпи

Предимствата на произведените от нас помпи са:

- ясен произход и производител;

- качество и надеждност на достъпна цена;

- подрязване на диаметъра на работното колело с цел постигане на оптимални данни на помпата според търсена работна точка в Q-H, според клиентски изисквания.

-взаимозаменяемост на старите Ви български помпи по БДС, с наши модернизирани такива, без наложителна преработка в присъединяването към тръбопровода.

Резервни части за български помпи

Осигуряваме оригинални резервни части за всички помпи, произвеждани от нас. Частите са с високо качество, произведени от сив чугун, с гаранция за качество. Поддържаме складови наличности.

Предлаганите от нас резервни части за взаимозаменяеми с части на български помпи, произведени преди повече от 20 години. Необходимо е да уточните единствено модела и годината на производство на старата помпа.

Машинна обработкана детайли по чертеж на клиента

Предлагаме изработка на резервни детайли по представени образци или техническо задание от страна на клиента. Някои от дейностите включват:
- Струговане, фрезоване, пробиване на детайли от чугун, стомана и бронз;
-Дълбаене на шпонкови канали в детайли;
-Външно шлайфане на детайли на центрови шлайф
-Изработка на големи количества детайли на ЦПУ

Агрегатизация на помпи

Прецизната агрегатизация на помпа с двигател е от изключителна важност за правилната и дългосрочна работа на помпения агрегат. Предлагаме професионална агрегатизация на Вашата помпа с качествени електродвигатели , предложени от нас , с клас на ефективност IE3, отличаващи се с ниски експлоатационни разходи, или IE2 с честотен регулатор. Това гарантира дългосрочни икономически ползи за потребителите и надеждна и безаварийна работа. В този случай цените на двигателите са преференциални за нашите клиенти.

Ремонт на български помпи, по БДС

Турбо-С ЕООД извършва ремонт и рециклиране на помпи от чугун. Фирмата ни е предпочитана за ремонт на помпи в цяла България поради високото качество на ремонтираните от нас изделия.
След извършен основен ремонт рециклираните помпите дават данни , подобни на нови помпи, и могат да продължат работа с години.

Ремонтираме всички видове помпи, българско производство. При ремонтните дейности се влагат висококачествени, оригинални резервни части, осигуряващи отлични параметри на ремонтираните помпи. Поради факта, че ние произвеждаме и резервните части, можем да предложим най- ниски и гъвкави цени при ремонтите. При подмяна на всички детайли по роторната част ние осигуряваме "нов живот" на помпата с гаранция между 6 и 12 месеца от дата на извършения ремонт, в зависимост от типа помпа. Така спестяваме финансови разходи на клиентите ни за подмяна с нова помпа.

Осигуряваме на нашите клиенти :
- гаранционен и извънгаранционен сервиз;
- абонаментно обслужване на помпи;
- сезонна профилактика на помпи;

Ремонтираме помпи тип:
МТ, ЕМ, Е, Д, ПВ, МС, МП, 20НДН, 400ДТ22, 130МВ ; 150МВ; 45М45, 70М32 и други.

Изработка на моделна екипировка за детайли

Изработка на моделна екипировка на детайли, съгласно клиентски изисквания и съдействие при отливане на детайлите на преференциални цени с необходимото качество и материал в леярна.

Обработка на отлетите детайли и предоставяне на клиентите цялостен завършен продукт.


Сертификат ISO 9001 : 2015

Ако се интересувате от нашите продукти и желаете да бъдете дистрибутор , партньор или служител в Турбо-С ЕООД, моля свържете се с нас на имейл info@turbo-cb.com


Магазини, в които можете да намерите
наши градински помпи и резервни части за тях:

ФАТУМ ЕООД

гр. Стара Загора, ул. Промишлена 18 (с/у КАТ)
Телефон: 042-621426; моб 0888 622312

Светкавица ЕООД

гр. Пловдив, ул.Копривщица 19
032/64 24 72

ЕТ БИТ

гр. Съединение обл. Пловдив,
ул. Въстаническа 2А , моб 0887707542

СД “Христодор-НВ

гр. Ямбол, пл. Георги Дражев 1
тел/факс: 046/ 663 140

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.