Помпи хоризонтални многостъпални тип МТ. Производство Турбо-С

Помпи хоризонтални многостъпални тип МТ. Производство Турбо-С

Хоризонтални многостъпални (секционни ) помпи МТ са монтирани на обща метална рама с двигателя.
Присъединяване - чрез еластичен палцев съединител или еластичен GTB ( Италия.)
Уплътнение на вала- салникова набивка / механично уплътнение при запитване.
Материал на основните детайли- сив чугун 20.

Максимален дебит до : от 2 л/сек до 30 л/сек ( 108 м3/час)
Максимален общ напор до: 330 метра воден стълб (8 бара)
Температурен обхват: до + 80°С

Вариант на изпълнение -тип МП- многостъпални питателни помпи, за температура на водата до +120°С . При тях фланците на тяло смукателно и тяло нагнетателно са вертикално насочени. В тези помпи има монтирани допълнителни салникови тела за охлаждане на салниковия възел. Първото работно колело е бронзово.

Вариант на изпълнение -тип МС- самозасмукващи многостъпални помпи, със вградено допълнително самозасмукващо стъпало за създване на вакуум в тръбопровода. Детайлите на помпата се изработват от сив чугун 20, с изключение на вакуум колелото, което се изработва от бронз.

Помпи директно от производителя!
Резервни части налични на склад.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.