Турбо-С ЕООД, производство на български центробежни водни помпи

Производството на водни помпи обхваща над 80 типоразмера центробежни помпи за транспортиране на чиста вода и други течности без съдържание на механични примеси с вискозитет и химическа активност, сходни с тези на водата.

Ако се интересувате от нашите продукти и желаете да бъдете дистрибутор , партньор или служител в Турбо-С ЕООД, моля свържете се с нас на имейл info@turbo-cb.com


Магазини, в които можете да намерите
наши градински помпи и резервни части за тях:

ФАТУМ ЕООД

гр. Стара Загора, ул. Промишлена 18 (с/у КАТ)
Телефон: 042-621426; моб 0888 622312

Светкавица ЕООД

гр. Пловдив, ул.Копривщица 19
032/64 24 72

ЕТ БИТ

гр. Съединение обл. Пловдив,
ул. Въстаническа 2А , моб 0887707542

СД “Христодор-НВ

гр. Ямбол, пл. Георги Дражев 1
тел/факс: 046/ 663 140

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.