Едностъпални помпи EN 733

Едностъпални помпи

Едностъпални помпи EN 733

Едностъпални помпи EN 733, производство Турбо-С ЕООД.

Помпите по стандарт EN 733 са предназначени за транспортиране на вода и други течности, чисти от механически примеси и без наличие на абразиви , сходни по вискозитет и химическа активност с тези на водата ;
Те са конструирани по размери и присъединяване съгласно стандарт EN 733;
Температура на работната течност: до + 80 ° C ;
Предимства: Лесни за обслужване. Електродвигателя и въртящата се част на помпата могат да се демонтират, без да се демонтира тялото на помпата от тръбопровода система.
Материали: вал- стомана 45; всички детайли на помпата- чугун Сч 20; възможност за изпълнение от друг материал- при запитване ;
Уплътнение на вала: салникова набивка или механично уплътнение;
Фланци: UNI EN1092-2;
Ел двигател : трифазен, 50 HZ, 380 V, според клиентски изисквания;

Вариант на изработка на хоризонтални едностъпални помпи EN 733

– само помпа без двигател или помпен агрегат, включващ помпа, куплирана чрез еластичен съединител към двигател, поставени на обща метална рама. Помпите покриват изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

Номиналните параметри на помпите са получени при транспортиране на вода с температура 200С,  налягане 735,5 мм ж ст  и вискозитет ν= 1.10-6 m2/s. Работа на режими извън посочените в каталога на производителя може да доведе до кавитация или изгаряне на двигателя . Да се съблюдава дадената смукателна височина, което ще осигури работа на помпата без кавитация.

За обезпечаване на нормалната работа на помпения агрегат е необходимо:

  • Да се следят показанията на манометъра и вакууметъра и при необходимост да се регулират с шибърния кран или честотен регулатор.
  • Да се следи консумираната мощност. В случай на повишаване на допустимата за електродвигателя мощност да се регулира  дебита посредством шибърния кран.
  • Да се контролира периодично работата на салниковото уплътнение (да изтича  минимално количество вода и да не загрява).
  • Температурата на лагерите не трябва да надвишава 60°С
  • да се следи да няма разхлабване на болтове и гайки, вибрации, повишен шум, пропуски на течност и други неизправности.

 

Направи запитване

Запитване за продукт или услуга- чрез формата за запитване, на имейл sales@turbo-cb.com или телефон 0888727789.