Помпи хоризонтални многостъпални тип МТ | Турбо-С ЕООД

многостъпална хоризонтална помпа

Помпи хоризонтални многостъпални тип МТ | Турбо-С ЕООД

Помпи хоризонтални многостъпални тип МТ, съгласно БДС. Производител Турбо-С ЕООД, гр Видин.

Максимален дебит до : от 2 л/сек до 30 л/сек ( 108 м3/час)
Максимален общ напор до: 330 метра воден стълб (8 бара)
Температурен обхват: до + 80°С.

Материал на основните детайли- сив чугун 20.

Водните помпи са монтирани на обща метална рама с двигателя.
Присъединяване – чрез еластичен палцев съединител или еластичен модел GTB ( Италия.)
Уплътнение на вала- салникова набивка / механично уплътнение при запитване.

Електродвигател- български Елпром Харманли; италиански Seipee

Вариант на изпълнение -тип МП.

Многостъпални питателни водни помпи, за температура на водата до +120°С .
При тях фланците на тяло смукателно и тяло нагнетателно са вертикално насочени. В тези помпи има монтирани допълнителни салникови тела за охлаждане на салниковия възел. Първото работно колело е бронзово.

Вариант на изпълнение -тип МС.

Самозасмукващи многостъпални помпи, със вградено допълнително самозасмукващо стъпало за създване на вакуум в тръбопровода. Детайлите на помпата се изработват от сив чугун 20, с изключение на вакуум колелото, което се изработва от бронз.

Резервни части налични на склад  за помпи хоризонтални многостъпални .

Водните помпи от тип МТ работят на центробежен принцип като трансформират механичната енергия на задвижващия двигател в дебит и напор на транспортираната течност. Работните режими, за които те са предназначени и се гарантират от производителя в границите на стандартните отклонения съгласно БДС 6345-77 са посочени в каталожните материали. Работа на режими извън посочените може да доведе до кавитация, изгаряне на двигателя или авариране на помпата.

За обезпечаване на нормалната работа на центробежния помпения агрегат е необходимо:

  • Да се следят показанията на манометъра и вакууметъра и при необходимост да се регулират с шибърния кран.
  • Да се следи консумираната мощност. В случай на повишаване на допустимата за електродвигателя мощност да се регулира  дебита посредством шибърния кран.
  • Да се контролира периодично работата на салниковото уплътнение (да изтича  минимално количество вода и да не загрява).
  • Температурата на лагерите не трябва да надвишава 60°С
  • да се следи да няма разхлабване на болтове и гайки, вибрации, повишен шум, пропуски на течност и други неизправности.

Направи запитване

Запитване за продукт или услуга- чрез формата за запитване, на имейл sales@turbo-cb.com или телефон 0888727789.