Български едностъпални моноблок помпи- тип Е-М | Турбо-С ЕООД

Едностъпална помпа, моноблок

Български едностъпални моноблок помпи- тип Е-М | Турбо-С ЕООД

Български едностъпални моноблок помпи- тип Е-М | Турбо-С ЕООД

Помпи тип Е-М са едностъпални, центробежни с едностранно втичане на течността в работното колело. Използват се за напояване, отводняване, водоснабдяване, в промишлеността, строителството и селското стопанство; миещи системи, ТЕЦ, ВЕЦ.

Макс. дебит до : 60 л/сек

Макс. общ напор до: 85 метра воден стълб (8,5 бара)

Температурен обхват: до + 80°С

Уплътнение на вала- салникова набивка стандартно, ако не е означено ЧУ;

Материал за изпълнение-  чугун 20 стандартно, ако не е означено друго.

Български едностъпални моноблок помпи   покриват изискванията на ЕС за енергийна ефективност като се предлагат с двигатели с клас на ефективност IE3, отличаващи се с ниски експлоатационни разходи, или IE2 с честотен регулатор. Това гарантира дългосрочни икономически ползи за потребителите. Детайлите са монтирани на удължения край на вала на електродвигателя, а тяло нагнетателно се монтира към предпазния щит на двигателя .

 

Номиналните параметри на помпите са получени при транспортиране на вода с температура 200С,  налягане 735,5 мм ж ст  и вискозитет ν= 1.10-6 m2/s. Работа на режими извън посочените в каталога на производителя може да доведе до кавитация или изгаряне на двигателя . Да се съблюдава дадената смукателна височина, което ще осигури работа на помпата без кавитация.

За обезпечаване на нормалната работа на помпения агрегат е необходимо:
  • Да се следят показанията на манометъра и вакууметъра и при необходимост да се регулират с шибърния кран или честотен регулатор.
  • Да се следи консумираната мощност. В случай на повишаване на допустимата за електродвигателя мощност да се регулира  дебита посредством шибърния кран.
  • Да се контролира периодично работата на салниковото уплътнение (да изтича  минимално количество вода и да не загрява).
  • Температурата на лагерите не трябва да надвишава 60°С
  • да се следи да няма разхлабване на болтове и гайки, вибрации, повишен шум, пропуски на течност и други неизправности.
  • Посоката на въртене на ел. двигателя. Той триябва да се върти в посока обратна на  часовниковата стрелка гледано откъм помпата.

 

 

Направи запитване

Запитване за продукт или услуга- чрез формата за запитване, на имейл sales@turbo-cb.com или телефон 0888727789.